تا رسیدن به اهداف راهی نیست

ما ایده‌های خلاقانه شما را به هدف تبدیل می‌کنیم

کلینیک دندان پزشکی بقیه الله (عج)

طراحی، مدل سازی، ساخت قالب، تولید و اجرای قطعات کاور ستون از جنس فایبرگلاس تقویت شده FRP کلینیک دندان پزشکی مجموعه دانشگاهی و پزشکی بقیه الله (عج) تهران.

طاق گنبد بازار

مدلسازی، ساخت قالب، تولید و اجرای 19 دهانه طاق گنبد با کاربندی سنتی از جنس فایبرگلاس تقویت شده (FRP)  واقع در  راسته بزرگ بازار تهران ( بازار طلا )

پمپ بنزین ABU 

اصلاح سازه فلزی قوسی و اجرای قطعات قرمز و زرد طاق قوسی بدون ستون میانی از جنس فایبرگلاس تقویت شده (FRP)  واقع در خیابان گنج لیک شهر باکو -کشور جمهوری آذربایجان